فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
گروه های خبری
آخرین اخبار
نقدکتاب « قراءةٌ راشدة لـ نهج البلاغه»
اخیراً در یکی از کشورهای امیر نشین حوزه خلیج فارس کتابی بنام « قراءةٌ راشدة لـ نهج البلاغه» منتشر شده است و هدف از نگارش آن نقد معتقدات شیعه از طریق سخنان امیرمؤمنان(ع) در کتاب نهج البلاغه است، گذشته بر این عقائد موروثی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در این کتاب به چشم می‌خورد.

کتاب شریف نهج البلاغه که توسط مرحوم شریف رضی (359-406ق) جمع آوری شده است، حاوی خطبه ها و جملات گوهر بار مولی امیر مؤمنان (ع) است که علما قدیماً و حدیثاً در حفظ این کتاب ارزشمند همت گماشته اند.

اخیراً در یکی از کشورهای امیر نشین حوزه خلیج فارس کتابی بنام « قراءةٌ راشدة لـ نهج البلاغه» منتشر شده است و هدف از نگارش آن نقد معتقدات شیعه از طریق سخنان امیرمؤمنان(ع) در کتاب نهج البلاغه است، گذشته بر این عقائد موروثی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در این کتاب به چشم می خورد.

مؤسسه «مبرة الآل و الاصحاب» ناشر این کتاب به زبان عربی است ولی ناشر دیگری ترجمه فارسی آن را بنام « جعفر سبحانی» منتشر نموده است،  که در عربستان سعودی (تحت عنوان نهج البلاغه را دوباره بخوانیم، ترجمه: جعفر سبحانی) بین زائران ایرانی پخش شده است، و این حاکی از آن است که سرمایه آقایان جز تهمت و دروغ چیزی نیست!

از این جهت مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (علیه السلام) تحت اشراف آیت الله العظمی سبحانی به نقد این کتاب پرداخته است و در 208 صفحه رقعی منتشر شده است.