فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 106
از ابوجعفر نقل شده که گفت: قسم به خدا ای محمد (راوی)! اگر روزی باشد که این امت امام عادل و ظاهری از جانب خدا نداشته باشند، آنها گمراه می‏شوند و اگر با این حال بمیرند بر کفر و نفاق مرده‏اند.حالی که از شروط حجت بودن او، ظهورش است؟

از ابوجعفر نقل شده که گفت: قسم به خدا ای محمد (راوی)! اگر روزی باشد که این امت امام عادل و ظاهری از جانب خدا نداشته باشند، آنها گمراه میشوند و اگر با این حال بمیرند بر کفر و نفاق مردهاند (کلینی، الکافی، 1/375؛ الحدائق الناظرة، 13/294). پس چگونه میتواند مخفی باشد در حالی که از شروط حجت بودن او، ظهورش است؟ [ر.ک: همان، ص 114]

پاسخ:

ظاهر بودن از شرایط امام نیست

یکی از شروط امامت، ظاهر بودن وی نیست. این شرط در هیچ کدام از کتاب‌های عقیدتی شیعه وجود ندارد؛ بلکه در حدیث معروفی که شیعه و سنی آن را از علی علیهالسلام نقل کرده‌اند، بیان شده است که امام و حجت، گاهی آشکار و ظاهر است و گاهی مخفی. امام علی (ع) می‌فرماید:
زمین، از حجتی که برای خدا قیام کند، خالی نمیماند، یا آشکارا و یا پنهان، تا اینکه حجتهای خدا و نشانههای روشن او، باطل نگردد.[263]
اما روایتی که از امام محمد باقر نقل شده، پاسخش این است که: در برخی نسخه‌ها به جای ظاهرا، «طاهرا» (بدون نقطه) است؛ یعنی، امام باید انسانی پاک باشد. اگر «ظاهرا» با نقطه باشد، مراد این است که ادله امامت وی آشکار است؛ نه اینکه خود وی آشکار باشد. به این معنا که با نص آشکار از پیامبر (ص) و اوصیای او امامتش ثابت باشد.
[263]. نهج البلاغة، صبحی صالح، ص497، كلام147؛ و ر.ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 18 ص 347؛ شرح اصول کافی، ج 6 ،ص 331.
[264]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 278.