فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
مهدی (علیه السلام) منتظر کیست؟
شبهه 26
در روایت دیگری آمده که مدت غیبتش مانند دوران حیرت و سرگردانی بنی اسرائیل، چهل سال است.

در روایت دیگری آمده که مدت غیبتش مانند دوران حیرت و سرگردانی بنی اسرائیل، چهل سال است.[101] (الطوسي، الغيبة، ص254) . [ر.ک: همان، ص 50]

پاسخ:

تعیین مدت غیبت، مخالف روایات متواتر

روایت فوق در این زمینه حجیتی ندارد؛ چون خبر واحد بوده و خلاف روایات متواتر است. علاوه بر این نکات زیر دربارۀ آن قابل توجه است:
1. تغییر مدت غیبت از سوی خدا ممکن است؛ چنان که در قرآن به صراحت بیان می‌دارد که وعدۀ خدا با حضرت موسی (ع) سی روز بود؛ سپس این مدت تغییر پیدا کرد و به چهل روز ارتقا یافت، همین امر باعث برگشت عده‌ای از قوم موسی از دین گردید؛ چون حضرت موسی (ع) به آنها اعلام کرده بود که سی روز به میقات می‌رود ولی پس از سی روز آن حضرت نیامد، لذا عده‌ای از آنها بی ایمان شدند!!
2. این روایت از قبیل خبر واحد است و خبر واحد هر چند صحیح باشد، تنها در فقه حجت است و موضوعی که مربوط به عقاید است با خبر واحد اثبات نمی‌شود. به عبارت دیگر در موضوعات عقیدتی تنها روایات متواتر حجت است و شیعه این اصل را مسلم دانسته، به همین جهت این روایت، قابل استناد نمی‌باشد.
3. این روایت با احادیث فراوان و متواتر از اهلبیت - که تعیین مدت برای ظهور را نفی نموده‌اند - تعارض دارد و روشن است که روایات متواتر، مقدم است؛ چون هیچ وقت روایات ظنی در مقابل روایات قطعی قابل اعتماد نیست.
4. سند این روایت به علت وجود افراد مجهول در آن، نظیر اودی ضعیف است و قابل احتجاج نیست. [102]

[101]. بنی اسرائیل وقتی که از دستور حضرت موسی (ع) سرپیچی کردند، خداوند بر آنها چهل سال سرگردانی در بیابان ها را مقدر فرمود. این آیۀ در قرآن نیز به این موضوع اشاره دارد: خداوند [به موسى] فرمود: «اين سرزمين [مقدس]، تا چهل سال بر آنها ممنوع است [و به آن نخواهند رسيد] پيوسته در زمين [در اين بيابان]، سرگردان خواهند بود و درباره [سرنوشت] اين جمعيّت گنهكار، غمگين مباش!» (مائده، آیه 26)
[102]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 102.