فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
مهدی (علیه السلام) منتظر کیست؟
شبهه 24
در روایتی آمده که دوره حکومت او نوزده سال است. و در روایتی آمده که طول حکومت او هفت سال است که خداوند طول روزها و شبهای آن را زیاد می‎کند یعنی هر سال آن به اندازه ده سال است، پس مدت حکومت او هفتاد سال مثل این سال ها است. و در روایت دیگر چهل سال و در روایتی 120 سال آمده است. در روایت دیگری آمده که مهدی قائم 309 سال حکومت می‏کند، مثل اصحاب کهف که 309 سال در غار ماندند

در روایتی آمده که دوره حکومت او نوزده سال است. و در روایتی آمده که طول حکومت او هفت سال است که خداوند طول روزها و شبهای آن را زیاد میکند یعنی هر سال آن به اندازه ده سال است، پس مدت حکومت او هفتاد سال مثل این سال ها است. و در روایت دیگر چهل سال و در روایتی 120 سال آمده است.
در روایت دیگری آمده که مهدی قائم 309 سال حکومت میکند، مثل اصحاب کهف که 309 سال در غار ماندند (طوسى، الغيبة، ص 474؛ نعمانى، الغيبة، ص 353، طبری، اعلام الوری، 2/290؛ مفید، الارشاد، 2/381 و...). [ر.ک: همان، ص 48]

پاسخ:

مدت حکومت امام مهدی (عج)

1. اختلاف دربارۀ مدت حکومت امام مهدی (عج)، در کتب اهلسنت نیز وجود دارد؛ چرا که این اختلاف مانند اختلاف قبلی مربوط به مهدی - که شیعه به آن معتقد است نیست؛ بلکه دربارۀ اصل مهدویت است. برای روشن شدن اختلافات اهلسنت در این موضوع به موارد زیر نگاه کنید:
1. احمد حنبل در مسند خود از پیامبر (ص) نقل نموده است که مدت بقای وی هفت سال یا هشت سال یا نه سال خواهد بود. (پیامبر فرمود: از میان امت من، مهدی خواهد بود، عمر وی یا طولانی یا کوتاه باشد هفت سال یا هشت سال یا نه سال خواهد بود).[85]
2. نعیم بن حماد مروزی در الفتن و سیوطی در العرف الوردی از أرطات نقل نموده‌اند که مدت بقای مهدی  چهل سال خواهد بود.
3. نعیم بن حماد در الفتن از ابی زرعه نقل می‌کند که مدت بقاء مهدی سی و نه سال خواهد بود.[86]
4. سیوطی در العرف الوردی و ابن حماد مروزی در الفتن از ضمره بن حبیب نقل می‌کند که مدت بقای مهدی سی سال خواهد بود.[87]
5. سیوطی در العرف الوردی و مروزی در کتاب خود از طریق صقر بن رستم نقل نموده که دوران حکومت مهدی هفت سال و دو ماه و چند روز خواهد بود.[88]
6. سیوطی در العرف الوردی و نعیم بن حماد در الفتن از دینار بن دینار نقل می‌کند که بقای مهدی چهل سال یا 24 سال خواهد بود.[89]
7. سیوطی در العرف الوردی و نعیم بن حماد در الفتن زهری نقل نموده که مهدی چهارده سال زندگی می‌کند و سپس می میرد.[90]
چنان که می‌بینید اختلاف روایات اهلسنت در مورد مدت حکومت امام مهدی (عج) بیشتر از اختلاف روایات شیعه است. پس خوب بود این شخص به جای پرداختن به اختلافات شیعه، ابتدا اختلافات روایات خودشان را حل می‌کرد. 
واقعیت این است که احادیث مربوط به حوادث پس از ظهور حضرت مهدی (عج) از نظر سند و دلالت به صورت کامل بررسی نشده است و هیچ کدام از مدت های ذکر شده در روایات مختلف، مورد اتفاق شیعه و جزو عقاید شیعیان نیست. [91]

[85]. ر.ک: مسند أحمد، ج 3، ص 27؛  الفتن، نعیم بن حماد مروزی، ج 1، ص 376.
[86]. ر.ک: الفتن، نعیم بن حماد مروزی، ج 1، ص 377.
[87]. نک:  العرف الوردي في أخبار المهدي، سیوطی، ج 1، ص 124؛ الفتن، نعیم بن حماد، ج 1، ص 234.
[88].  العرف الوردي في أخبار المهدي، همان؛  الفتن، نعیم بن حماد مروزی، همان.
[89]. نعیم بن حماد مروزی، الفتن، ج 1، ص 378؛ و نک: به العرف الوردي في أخبار المهدي، ج 1، ص 124.
[90]. «حدثنا عبد‌الله بن مروان عن سعيد عن يزيد التنوخي عن الزهري قال يعيش المهدي أربع عشرة سنة ثم يموت موتا». نعیم بن حماد مروزی، الفتن، ج 1، ص 378.
[91]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 95.