فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
نائبان حضرت مهدی علیه السلام
شبهه 65
یادداشت‏هایی که از جانب مهدی و با خط او مي‎آمد، امروزه اثری از آنها باقی نمانده، پس چرا نایبان، آن را نگه‌دارى نکردند تا دلیل بر صدقشان باشد!؟

یادداشتهایی که از جانب مهدی و با خط او ميآمد، امروزه اثری از آنها باقی نمانده، پس چرا نایبان، آن را نگه‌دارى نکردند تا دلیل بر صدقشان باشد!؟ [ر.ک: همان، ص‌86]

پاسخ

حفظ دست خط اهل بیت

این ادعا بسیار عجیبب است!! آیا تا کنون از نامه های پیامبر و حتی مصاحفی که صحابه نوشته‌اند و امثال آن، اثری باقی مانده است!؟ مصحف‌های عثمانی که مربوط به بالاترین و معتبرترین سند اسلام  یعنی قرآن است، حفظ نشده و اثری از آنها باقی نمانده است. علی رغم اینکه همه کوشش می‌کردند آنها را حفظ کنند؛ در حالی که حفظ دست خط اهلبیت (ع ه) با آن همه دشمنانی که داشتند، کاری بسیار دشوار بوده و حفظ آثار  پیامبر و خلفا آسان تر بوده است؛ حتی حاکمان به این کار اهتمام می‌ورزیدند.
همواره از تاریخ غیبت تا کنون حکومت دست مخالفان شیعه بوده و آنها پیروان اهلبیت را زیر انواع فشارها قرار داده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی امکان حفظ اصل چنین نامه هایی وجود داشته است؟ کسانی که حتی قبور ائمه اطهار را به جهت دشمنی تخریب و انواع فشارها را بر پیروان ایشان وارد می‌کردند، اجازه می‌دادند این چنین امانت‌هایی در مراکزی حفظ گردد؟
البته آنچه مهم است نقل متن آن به صورت نسخه ای از آن توقیعات بوده است که این کار انجام شده و به صورت مسند به دست ما رسیده و در کتب ثبت شده است؛ اما اصل دست خط‌ها توسط افراد، حفظ نشده؛ چون تقریبا امری ناممکن بوده است. این با توجه به گذشت حدود 1200سال از آن زمان طبیعی است. [1]

[1]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 202.