فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
مهدی (علیه السلام) منتظر کیست؟
شبهه 19
می‌گویند: او (مادر امام مهدی علیه السلام) گاهی آزاد و گاهی کنیز بوده و گاهی سفیدپوست و گاهی سیاه پوست بوده است، او دو بار حامله شده یک بار از شکم، و بار دیگر از پهلو، دو بار او را به دنیا آورده یک بار از مسیر طبیعی و یک بار از ران.

می‌گویند: او (مادر امام مهدی علیه السلام) گاهی آزاد و گاهی کنیز بوده و گاهی سفیدپوست و گاهی سیاه پوست بوده است، او دو بار حامله شده یک بار از شکم، و بار دیگر از پهلو، دو بار او را به دنیا آورده یک بار از مسیر طبیعی و یک بار از ران. [ر.ک: همان، ص 44]

پاسخ:

حوادث تاریخی و نقل‌های مختلف دربارۀ آنها

انسان اگر راه عناد را در پیش بگیرد، به هر خاشاکی برای اثبات نظر خود چنگ می‌زند. در هیچ روایتی نیامده است که مادر او گاهی آزاد بوده، گاهی کنیز و یا گاهی سیاه پوست، گاهی سفید پوست و یک بار او را از راه شکم به دنیا آورده و بار دیگر از راه طبیعی!!
تنها در مورد کیفیت ولادت او و خصوصیات مادر وی، سه نوع نقل وجود دارد ولی اینها به معنای تناقض در یک نقل نیست، بلکه نقل‌ها مختلف است، یک واقعه تاریخی ممکن است با چندین محتوا نقل شده باشد و کمتر واقعه‌ای در تاریخ اسلام هست که چندین نقل متفاوت دربارۀ آن وجود نداشته باشد، حتی در مورد هر حادثه از حوادث تاریخ اسلام و یا قبل از اسلام که در قرآن آمده، نقل‌های مختلفی در کتاب‌ها ذکر شده است و این بدان معنا نیست که اصل آن حادثه دروغ است.
نقل مشهور و مورد قبول در مورد مادر حضرت مهدی (عج) این است که مادر امام مهدی (عج) یعنی حضرت نرگس ابتدا کنیز  بودند و سپس آزاد شدند و از راه طبیعی حامله شدند و به صورت طبیعی وضع حمل نمودند ولی با اراده خداوند آثار حمل در وی نمایان نبود. اگر دربارۀ وضع حمل، در روایتی خلاف این مطلب آمده، آن روایتی نادر است. [1]

[1]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 88.