فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
عمر علی را در شورای شش نفره قرار داد، چرا علی با وجود نص بر خلافت خود، حاضر شد در این شورا عضو شود؟ و چرا نگفت که درباره او نصّی وارد شده است؟
عمر علی را در شورای شش نفره قرار داد، چرا علی با وجود نص بر خلافت خود، حاضر شد در این شورا عضو شود؟ و چرا نگفت که درباره او نصّی وارد شده است؟

پاسخ
این سؤال تکراری است و در گذشته از آن پاسخ گفتیم. اگر کسی شرح حال شورای شش نفره را بخواند می‌فهمد که مشارکت آن حضرت از روی اکراه بود و عمویش عباس از آن حضرت پرسید: چرا شرکت کردی؟ فرمود: می‌خواهم از اختلاف پرهیز کنم.
این گزینش با ارعاب و تهدید انجام گرفت، خلیفه پس از انتخاب شش نفر، به محمد بن مسلمه دستور داد: اگر اقلیت با اکثریت توافق نکردند، فوراً اعدام شوند.
اگر جناح مساوی شورا با جناحی که عبدالرحمان در آن قرار دارد، موافقت نکردند فوراً کشته شوند.
اگر کاندیدها در ظرف سه روز در تعیین جانشین به توافق نرسیدند
همگی از دم تیغ بگذرند و ...
در چنین محیط ارعاب و تهدید نمی‌توان موافقت امام را یک موافقت اختیاری اندیشید.
گذشته از این اگر شورای شش نفره امام را انتخاب می‌کرد، امام می‌پذیرفت به همان دلیلی که پس از قتل عثمان پذیرفت. و این به معنی نادیده گرفتن نص بر خلافت نیست، که اکثریت آن را پذیرفته باشند. «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 369