فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
ما همواره با دو گروه مواجهیم: الف) گروهی که ادعا می‌کنند قرآن تحریف شده و به این کتاب آسمانی طعنه می‌زنند. ب) افرادی‌که گناهشان این است به جای علی، ابوبکر را برگزیده‌اند و به اینصورت، به اهل بیت طعنه می‌زنند. اکنون پرسش این است که چرا شیعه در مقابل گروه ن
ما همواره با دو گروه مواجهیم: الف) گروهی که ادعا می‌کنند قرآن تحریف شده و به این کتاب آسمانی طعنه می‌زنند. ب) افرادی‌که گناهشان این است به جای علی، ابوبکر را برگزیده‌اند و به اینصورت، به اهل بیت طعنه می‌زنند. اکنون پرسش این است که چرا شیعه در مقابل گروه نخست ساکت و در برابر گروه دوم سرسخت است؟

پاسخ
پیش‌تر در باره تحریف قرآن مطالبی آوردیم و گفتیم که شیعه هرگز قائل به تحریف کتاب خدا نبوده و نیست و عقاید را نباید از کتاب‌های روایی و حدیثی گرفت و گرنهصحیحین و کتاب‌های سنن، دارای روایاتی است که حاکی از تحریف قرآن است. عقیده را باید از کتب مخصوص به بیان عقاید گرفت که در آنجا روایات تحقیق و بررسی شده و نظر نهایی استخراج گردیده است و در مذهب شیعه، در مورد عقاید، روایات متواتر پذیرفته می‌شود نه اخبار آحاد و نه روایاتی که با قرآن در تضاد است وروایات تحریف از انسان‌های نادرست و فاسد نقل شده که ما در گذشته اسامی آن‌ها را آوردیم و یکی از آن‌ها احمد سیّاری است که از نظر شیعه و سنی به فساد عقیده معروف‌اند. شیعه همان‌طور که نسبت به اهانت به اهل بیت علیه السلام حساسیت نشان می‌دهد، در مورد کسانی که به قرآن طعنه
زنند، حساس است و نشانه آن کتاب‌های تحقیقی است که در مورد عدم تحریف قرآن نوشته شده مانند: «آلاء الرحمن» نوشته مرحوم بلاغی و «البیان فی تفسیر القرآن» نوشته آیة اللَّه خویی، «صیانة القرآن من التحریف» نوشته مرحوم معرفت و «التحقیق فی نفی التحریف» نوشته آقای سید علی میلانی و بسیاری کتب دیگر.
شما یا از این کتاب‌ها خبر ندارید و یا اگر دارید، توان دیدن آن‌ها را ندارید و حاضر به پذیرفتن حقایق نیستید! «1»

1- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 351