فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
از عقاید شیعه، اعتقاد به «طینت» است؛ یعنی خداوند شیعیان را از خاک مخصوص آفریده و اگر شیعه گناه کند آن را پای سنی می‌نویسند و نیکی‌های سنی در نامه عمل شیعه نوشته می‌شود. آیا چنین عقیده‌ای با «اختیار» که شیعه بدان معتقد است تناقض ندارد؟
از عقاید شیعه، اعتقاد به «طینت» است؛ یعنی خداوند شیعیان را از خاک مخصوص آفریده و اگر شیعه گناه کند آن را پای سنی می‌نویسند و نیکی‌های سنی در نامه عمل شیعه نوشته می‌شود. آیا چنین عقیده‌ای با «اختیار» که شیعه بدان معتقد است تناقض ندارد؟

پاسخ
اخبار طینت به معنای خاک نیست که ایشان تصور کرده‌اند، بلکه کنایه از قانون وراثتی است که قرآن به آن تصریح می‌کند:
وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلَّا نَکِداً. «1»
«سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید، امّا سرزمین‌های بد طینت، جز گیاه ناچیز و بی ارزش نمی‌رویاند.»
بنابراین، پدران و مادرانی که دارای اصلاب پاک و ارحام مطهّر هستند، فرزندان پاک را تحویل جامعه می‌دهند، ولی اصلاب و ارحام آلوده، زمینه ناپاکی را در فرزند پدید می‌آورند. البته هر دو بهصورت زمینه است و شخص می‌تواند با اراده خود آن زمینه را تقویت کند یا بر آن غلبه نماید.
و چون این مسأله بهصورت زمینه است، هرگز با اختیار انسان منافات ندارد. البته کسانی که زمینه‌های بد دارند، اگر بر آن زمینه‌ها غلبه کنند، پاداشی دو برابر خواهند داشت.
آنچه گفته شد، یکی از معانی «طینت» است. در این‌جا تفسیر دیگری هست که جای بازگویی آن نیست، آنچه مهم است دروغی است که در آخر سؤال آورده که گناهان شیعه را پای سنی می‌نویسند، این تهمت است و در هیچ یک از کتب عقاید شیعه وجود ندارد و خلاف قرآن است که می‌فرماید: أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری. «2» «3»

1- اعراف: 58
2- النجم: 38
3- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 348