فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
حدیث کساء، چهارنفر ازخانواده پیامبرصلی الله علیه و آله را شامل می‌شود و آن‌ها را از گناه منزّه می‌داند، چه دلیلی بر عصمت بقیه امامان وجود دارد؟
حدیث کساء، چهارنفر ازخانواده پیامبرصلی الله علیه و آله را شامل می‌شود و آن‌ها را از گناه منزّه می‌داند، چه دلیلی بر عصمت بقیه امامان وجود دارد؟

پاسخ
اوّلًا: این «حدیث کساء» نیست که آن‌ها را از گناه و خطا منزّه می‌شمارد بلکه «آیه تطهیر» است و در این‌که این آیه در حق این چهار نفر نازل شده، جای هیچ بحث نیست و روایات مربوط به آن، در حدّ تواتر است.
ثانیاً: عصمتِ دیگر پیشوایان، به وسیله امام پیشین ثابت شده است.
هر امامی به امامت امام بعد از خود تصریح کرده و چون خود معصوم است و بر عصمت امام بعد از خود گواهی داده، سلسله عصمت حفظ می‌شود. البته این یکی از راه‌های ثبوت عصمت امامان است. در این‌جا راه‌های دیگری نیز هست که تفصیل آن را موکول به وقت دیگر می‌کنیم؛ مانند آن‌که «وجوب اطاعت اولی الأمر» در آیه مبارکه، بدون قید و شرط، نشانه عصمت این گروه است، حال این گروه معصوم کیست، باید گفت جز این دوازده تن، مصداق دیگری در خارج ندارد. «1»

1. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 118